Nová zelená úsporám - bytové domy

Zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti vč. její registrace a to ve většině případů do 5% z celkových uznatelných nákladů.

Pro bytové domy je podpora na zpracování odborného posudku zahrnuta v dotaci tj. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

zdroj: www.novazelenausporam.cz