Nová zelená úsporám - Rodinné domy

Zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace a to ve většině případů zcela ZDARMA.

 

Pro rodinné domy je podpora na zpracování odborného posudku:

  • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A)

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

  • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B)

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

  • Efektivní využití zdrojů energie(oblast C)

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory.

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

zdroj: www.novazelenausporam.cz