pole u obce Ševětín

FVE na zelené ploše v obci Ševětín o výkonu 302,4kWp. Použity panely Renesola JCSM240D, střídače Schneider GT100E 3ks.