Výpočty LED osvětlení a úspor s tím spojených

 • Výpočty LED osvětlení a osvětlovacích soustav
 • Měření stávajícího stavu intenzity osvětlení Luxmetrem
 • Provádění světelně energetických auditů
 • Výpočty energetických úspor osvětlení
 • Návrhy optimalizace osvětlovacích soustav z hlediska úspor el.energií
 • Návrhy regulace osvětlovacích soustav vnitřních a hlavně venkovních s důrazem na energetickou úspornost a zrakovou pohodu.
 • Návrhy opatření na úpravy stávajících i nových elektroinstalací s ohledem na měření a úspory el.energií osvětlení.
 • Prodej svítidel LED
 • Prodej úsporných světelných světelných zdrojů LED

Projektování & studie

 • Zpracování studie záměru
 • Zpracování projektu pro územní řízení
 • Zpracování projektu pro stavební povolení
 • Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele (tendrová dokumentace)
 • Zpracování projektu pro provádění stavby
 • Autorský dozor
 • Poradenská činnost – vhodnost použití technických standardů v projektu, posouzení projektu, vyhodnocení technického řešení použitého v projektu, návrh alternativ technického řešení, návrh úspor formou alternativ technických standardů, návrh energetických úspor.

Fotovoltaické elektrárny

 • Prohlídka lokality elektrárny, posouzení vhodnosti pro výstavbu FVE
 • Studie proveditelnosti –stavební část, technologie, připojitelnost do sítě, ekonomická rozvaha
 • Zpracování projektu pro územní řízení
 • Zpracování projektu pro stavební povolení
 • Zpracování projektu pro provedení stavby
 • Realizace FV elektrárny –stavební část, dodávky a montáže technologií, revize, zkušební provoz, uvedení do provozu
 • Připojení FV elektrárny do sítě –vyřízení smlouvy o připojení FVE do distribuční sítě, vyřízení licence od ERÚ, registrace u OTE
 • Kolaudace – příprava dokumentů pro kolaudaci, součinnost při kolaudaci

VN rozvody a trafostanice

 • Projektování trafostanic, rozvodů a vedení VN a NN
 • Realizace vnitřních trafostanic 35, 22, 6/0,4 kV
 • Realizace venkovních trafostanie 35, 22, 6/0,4 kV
 • Realizace kabelových zemních rozvodů VN
 • Výstavba venkovních vedení VN
 • Realizace kabelových zemních rozvodů NN
 • Výstavba venkovních vedení NN
 • Veškeré zemní a stavební práce související s výše uvedenými činnostmi až po uvedení terénu a povrchů do původního stavu
 • Kolaudace –součinnost při kolaudaci, příprava dokumentů pro kolaudaci

Silnoproud

 • Elektroinstalace v občanské výstavbě (byty, administrativa, obchodní centra)
 • Elektroinstalace ve zdravotnictví
 • Elektroinstalace ve školských a sportovních zařízeních
 • Motorické instalace v průmyslových objektech, čistírnách odpadních vod, logistických centrech)
 • Venkovní kabelové rozvody NN
 • Venkovní osvětlení

Slaboproud

 • Datové sítě
 • Telefonní ústředny a rozvody
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Televizní rozvody (STA)
 • Docházkové systémy
 • Venkovní kabelové rozvody slaboproudu
 • Měření a regulace (MaR)

Servis

 • Záruční servis silnoproudých a slaboproudých zařízení.
 • Pravidelný nezáruční servis silnoproudých a slaboproudých zařízení.
 • Revize elektrických zařízení –výchozí i periodické
 • Prohlídka, revize a posouzení stavu elektrického zařízení a doporučení zlepšení.
 • Nástup servisních techniků běžně do 48 hodin od přijetí reklamace, jinak dle dohody se zákazníkem, případně dle smluvních podmínek v případě záručního servisu.

Drobná stavební činnost

 • Drobnou stavební činnost jsme zavedli jako doplněk k naší hlavní činnosti, kterou jsou elektromontáže silnoproudu a slaboproudu, abychom nabídli zákazníkům komplexní službu v případech dodávek drobných stavebních prací na klíč tam, kde si to přeje. Jde zejména o drobné stavební rekonstrukce, o liniové stavby (kabelové rozvody), kdy nabízíme dodávku na klíč, včetně výkopových prací a uvedení do původního stavu.